Verzekeringsformules*

Smartphone & multimedia verzekering : breuk, diefstal, oxidatie
1ste maand gratis / 30 dagen bedenktijd**

 • START
  Contractduur 12 maanden
  Verzekeringsdekking***

  • Breuk ongeacht de oorzaak
  • Diefstal ongeacht de oorzaak
  • Frauduleuze communicatie
  • Diefstal met agressie
  • Maximaal 1 vervanging / jaar
  • Verzekeringslimiet 250 € / jaar
  • Verzekeringslimiet op jaarbasis: 62,90 €
  • Verzekeringslimiet per maand: 3,90 € en 5,90 € vanaf de 3de maand
 • COMFORT
  Contractduur 12 maanden
  Verzekeringsdekking***

  • Breuk ongeacht de oorzaak
  • Oxidatie ongeacht de oorzaak
  • Frauduleuze communicatie
  • Diefstal met agressie
  • Maximaal 1 vervanging / jaar
  • Verzekeringslimiet 400 € / jaar
  • Verzekeringslimiet op jaarbasis: 104,90 €
  • Verzekeringslimiet per maand: 5,90 € en 9,90 € vanaf de 3de maand
 • RELAX
  Contractduur 12 maanden
  Verzekeringsdekking***

  • Breuk ongeacht de oorzaak
  • Oxidatie ongeacht de oorzaak
  • Frauduleuze communicatie
  • Diefstal ongeacht de oorzaak
  • Maximaal 1 vervanging / jaar
  • Verzekeringslimiet 600 € / jaar
  • Verzekeringslimiet op jaarbasis: 137,90 €
  • Verzekeringslimiet per maand: 8,90 € en 12,90 € vanaf de 3de maand

De voornaamste uitsluitingen2

 • Verlies of verdwijning van het verzekerde toestel;
 • Strepen, afbladdering, krassen en, in zijn algemeenheid, alle schade aan de buitenkant van het verzekerde Toestel die een goede werking niet in de weg staat (schade van esthetische aard);
 • De kosten voor onderhoud, revisie, wijziging, verbetering of afstellen van het verzekerde Toestel;
 • Alle schade aan het verzekerde Toestel waarvan het serie- of IMEI-nummer onzichtbaar of gewijzigd is;
 • Alle schade die beperkt is tot de batterij, de voedings- en verbindingskabels en/of snoeren, de antennes of elk ander extern accessoire van het verzekerde Toestel;
 • De directe of indirecte gevolgen van de vernietiging of het verlies van gegevens, bestanden, of software die gebruikt
  werden of opgeslagen stonden op het verzekerde Toestel tijdens of ten gevolge van een schadegeval;
 • Alle schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant;
 • De kosten voor een kostenraming, al dan niet gevolgd door een reparatie, evenals de reparatiekosten direct gemaakt door de Verzekerde zonder voorafgaand akkoord van SFAM;
 • Defecten en schade die valt onder de fabrieksgarantie van het verzekerde Toestel;
 • Defecten en schade die valt onder de fabrieksgarantie van het verzekerde Toestel;
 • Alle schade aan het verzekerde Toestel ten gevolge van brand, een catastrofe, een burgeroorlog, een aanslag, terrorisme, een binnenlands of buitenlands gewelddadig conflict, een opstand of een volksbeweging;
 • Alle schade aan het verzekerde Toestel ten gevolge van een embargo, een inbeslagname of een vernietiging op bevel
  van een regering of door een publieke autoriteit;
 • De kosten van ingebruikneming en de door de Verzekerde geïnitieerde kosten van opslag, kosten van verzending en/ of
  retour zending dan wel reis- en/ of afhaalkosten met betrekking tot het verzekerde Toestel ingevolge een schadegeval, zonder voorafgaand akkoord van SFAM;
 • Alle schade ten gevolge van opzet, bedrog of fraude van de Verzekerde.

Voor de exacte condities en uitsluitingen, zie de algemene voorwaarden en het informatiedocument over het verzekeringsproduct, kosteloos beschikbaar bij het partnerverkooppunt en aangehecht aan het aanvraagformulier.

050 93 08 10
lokaal tarief

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9u tot 19u