Contacteer ons

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9u tot 19u en zaterdag van 9u tot 18u
050 93 08 10

Beste,

De tevredenheid, het welzijn en de gezondheid van onze klanten en medewerkers staat, zoals altijd, centraal.

Terwijl de wereld geconfronteerd wordt met een gezondheidscrisis van ongekende aard, hebben ook wij de maatregelen aangescherpt om het COVID 19-virus te helpen bestrijden.

Wij volgen de ontwikkelingen aangaande de epidemie uiteraard op de voet en besteden daarbij bijzondere aandacht aan de mededelingen en bekendmakingen van nationale en internationale gezondheidsautoriteiten teneinde ons beleid en onze maatregelen voortdurend aan te passen.

De door ons genomen maatregelen hebben tot doel de gezondheid van een ieder te beschermen, de gezondheid van onze zeer gewaardeerde medewerkers in het bijzonder.

Gezien het bovenstaande, is de verwerkingstijd van uw vragen en verzoeken vanzelfsprekend langer dan normaal.

Ongeacht de huidige omstandigheden, wijzen zij u er graag op dat onze medewerkers zich meer dan ooit voor u in zullen zetten. Wij zullen alles in het werk stellen om de kwaliteit van onze services zo goed mogelijk te bewaken.

Graag verzoeken wij u, indien nodig, om een e-mail te sturen naar het volgende adres: planurgence@sfam.eu. De datum van ontvangst van uw e-mail op dit e-mailadres, zal worden aangehouden als de datum van ontvangst van uw verzoek bij de verdere verwerking.

Onze excuses voor het mogelijk door u ervaren ongemak en hartelijk dank voor uw begrip.

Vriendelijke groet,

Wordt gecontacteerd door Celside

Vul dan ons contactformulier in:

**De opslag en verwerking van deze persoonlijke en nominatieve informatie is noodzakelijk in het kader van de verwerking van aanvragen en verzoeken, het beheer van contracten en het versturen van informatie door SFAM. U hebt evenwel een recht van inzage, bezwaar en rectificatie.

De persoonsgegevens zijn bestemd om te worden gebruikt door SFAM (Verwerkingsverantwoordelijke) en/of de andere bedrijven die behoren tot het concern waarvan SFAM onderdeel uitmaakt, alsmede de bedrijven die betrokken zijn bij het beheer en/of uitvoering van de door SFAM aangeboden diensten en producten. Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, zullen de persoonsgegevens gedurende een periode van drie (3) jaar bewaard worden (dan wel de termijn die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Op grond van de geldende wet- en regelgeving, beschikt u over een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede over een recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt ook het recht, om op elk ogenblik, uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (CNIL) en te bepalen wat er na overlijden met uw persoonsgegevens gebeurt. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: klantenservice@sfam.eu.